MyFitness

MyFitness spordiklubide sisekorraeeskirjad

 1. MyFitness spordiklubides pakutavad teenused on mõeldud kasutamiseks kõikidele klientidele – klubiliikmetele ja ühekordse pääsme alusel klubi teenuseid kasutavatele isikutele. Spordiklubis viibides on kõikidel klientidel kohustuslik järgida spordiklubi sisekorraeeskirju.
 2. Klubil on õigus teha muudatusi klubi lahtiolekuaegades, hinnakirjas, tunniplaanis jne.
 3. Klubil on õigus kasutatavas programmis salvestada liikmete isikuandmeid ja fotot.
 4. Turvalisuse tagamiseks on spordiklubis videovalve.
 5. Kõikidelt klientidelt eeldatakse puhtuse ja korra hoidmist ning viisakat käitumist spordiklubi ruumides. Spordiklubi ruumides viibides tuleb jälgida, et oma tegevusega ei häiritaks ega kahjustaks teiste klientide heaolu.
 6. Kõikidelt klientidelt eeldatakse heaperemehelikku suhtumist spordiklubi inventari ja kaastreenijatesse. Rangelt keelatud on treeningvahendite põrandale kukutamine, kuna see kahjustab spordiklubi ruume ja treeningvahendeid.
 7. Klient treenib spordiklubis oma vastutusel. Terviseprobleemide esinemisel soovitame enne treenimist konsulteerida perearstiga. Klient on kohustatud treenerit viivitamatult informeerima vigastustest ja traumadest.
 8. MyFitnessi spordiklubides osutavad teenuseid ainult klubi poolt volitatud isikud. Liikmel on keelatud osutada spordiklubis mistahes teenuseid (näiteks, kuid mitte ainult treeningu/nõustamise/juhendamise läbiviimine jõusaalis või ujulas) kolmandatele isikutele (sh teistele liikmetele) ilma klubi kirjaliku nõusolekuta. Juhul, kui klient osutab treeneri teenust teistele isikutele vaatamata spordiklubi personali märkustele, siis on MyFitnessil õigus tema leping ühepoolselt lõpetada ja rakendada kliendile klubi kasutamise keeldu.
 9. Klubi liikmelisus on personaalne ja klubi liikmekaarti ei ole lubatud edasi anda. Kui liikmekaarti kasutab teine isik, on klubil õigus liikmekaart sellelt isikult ära võtta ning iga avastatud rikkumise eest nõuda liikmekaardi omanikult ühekordse sissepääsu hinnakirjajärgset tasu ja leping ühepoolselt üles öelda.
 10. Klienditeenindajal on õigus klientidelt küsida isiku tuvastamiseks dokumenti.
 11. Liikmekaardi kaotamisest tuleb klubi viivitamatult informeerida, liikmele väljastatakse hinnakirjajärgse tasu eest uus kaart.
 12. Spordiklubis, kus riietusruumi kapid suletakse tabalukuga, väljastatakse liitumise hetkel klubiliikmele personaalne tabalukk. Tabaluku puudumisel on võimalik spordiklubi vastuvõtust tasu eest laenutada või osta uus tabalukk vastavalt kehtivale hinnakirjale. Spordiklubides, kus ei ole tabaluku süsteemi väljastatakse tabalukk vaid MyFitness+paketi valinud isikutele. Ühekordse pääsmega või vautšeriga klubi külastav isik saab tabaluku vastuvõtuletist ja on kohustatud peale treeningut tabaluku tagastama vastuvõtuletti koos sisenemist ja väljumist lubava kaardiga.
 13. Spordiklubis viibides on klientidel hügieenilisuse ja turvalisuse huvides kohustulik kanda sportimiseks sobilikke riideid ja sisejalanõusid. Ohutuse tagamiseks ei ole jõusaalis lubatud kanda sandaale ega muid lahtiseid jalanõusid ega viibida paljajalu. Rühmatreeningutes tuleb kasutada vastavas treeningus ettenähtud treeningriietust- ja jalatseid. Pesemisruumides ja ujulas on kliendi ohutuse ja hügieenilisuse huvides soovituslik kanda plätusid.
 14. Suitsetamine, alkohoolsete jookide ja narkootiliste ainete tarvitamine klubi territooriumil ning klubisse sisenemine alkoholi – või narkootilises joobes on rangelt keelatud.
 15. Spordiklubi ruumides ei ole lubatud tarbida kaasatoodud toiduaineid.
 16. Treenima lubatakse kliente alates 12ndast eluaastast, sealjuures kõik alla 16-aastased kliendid võivad klubi kasutada vaid täisealise vastutava isiku järelvalve all või erandkorras noorematele kui 16-aastastele suunatud spetsiaalsete treeningpakettide raames treeneri järelvalve all. 12-15 (k.a) aastased isikud saavad jõusaali kasutada ühekordse sissepääsu alusel, koos täisealise isikuga. Myfitnessi liikmeleping sõlmitakse isikutega alates 16ndast eluaastast. Alaealise isiku lepingu allkirjastab seaduslik esindaja, so lapsevanem või seaduslik esindaja. Jõusaali ja rühmatreeningutesse ei ole lubatud kaasa võtta ning klubi ruumidesse järelvalveta jätta alla 12-aastaseid isikuid (v.a. laste ja noortetreenigutel osalevaid lapsi kuni 15 min enne oma treeningu algust).
 17. Riietus- ja duširuumi lubatakse vajadusel maksimaalselt kuni 7-aastaseid vastassoost lapsi (7-aastased kaasa arvatud).
 18. Treeningutel on soovituslik kasutada treeningrätikut.
 19. Korra tagamiseks spordiklubi ruumides on kliendil peale kasutamist (so rühmatreeningus alles peale rühmatreeningu lõppu) kohustus asetada treeningvahendid tagasi oma kohale. Spinninguratastel tuleb lahti keerata sadula ja lenkstangi kinnituskruvid ning ratas puhastada. Stepipingid tuleb peale kasutamist lasta kõige madalamale astmele. Treeningmasinad ja -vahendid on pärast kasutamist kohustuslik puhastada selleks spetsiaalselt ettenähtud desinfitseeriva vahendiga. Hügieenilistel põhjustel ei ole lubatud kasutada treeningutes talki.
 20. Rühmatreeningutele on võimalik broneerida interneti teel või kohapeal vastuvõtuleti infokioskis. Rühmatreeningutel osalemine toimub treeningpileti alusel, mis tuleb treeningu alguses esitada treenerile (vaata lisaks: broneerimisreeglid).
 21. Rühmatreeningutele hilinemise korral ei ole lubatud rühmatreeningus osalemine, kuna see häirib kaastreenijaid ning ei ole ohutu liikmele endale kui kaastreenijatele. Treeneril on õigus keelduda hilinejat treeningule lubamast sõltumata treeningpileti olemasolust. Hilinemise korral on klubil õigus kliendi poolt broneeritud pilet anda teisele kliendile.
 22. Kui kliendil on erakorraliselt vaja lahkuda rühmatreeningust enne treeningu lõppu, siis palume sellest informeerida treenerit enne tunni algust.
 23. Kliendi poolt toime pandud varguse avastamise korral järgneb varguse toime pannud isikule vältimatu eluaegne klubi kasutamise keeld ning ostetud klubipakettide eest tagasimakset ei tehta. Klubil on õigus nõuda vargusega kaasnenud kahju korvamist.
 24. Riietusruumide kapid on mõeldud kasutamiseks vaid treeningus osalemise ajaks spordiklubi lahtiolekuaegadel. Isiklike asjade kappi jätmine treeningutevälisel ajal päeval või üle öö on keelatud.
 25. Klubist lahkumisel kohustub Liige paigutama omale kohale või tagastama Klubi administraatorile kapi võtme (v.a. juhul, kui Liige kasutab kapi lukustamiseks oma või liitumisel Klubi poolt Liikmele antud tabalukku). Kappi avava võtme rikkumisel või kaotamisel tasub Liige Hinnakirjas sätestatud leppetrahvi. Juhul, kui klubist laenutatud kapilukku ei tagastata samal päeval, loetakse tabalukk automaatselt liikme poolt ostetuks.
 26. Spordiklubisse unustatud ja leitud esemeid hoitakse klubi vastuvõtuletis 14 päeva.
 27. Spordiklubist tuleb lahkuda spordiklubi sulgemise ajaks.
 28. Leiliruumis on kohustuslik kasutada istumise all rätikut. Raseerimine, habeme ajamine, juuste värvimine, pesu kuivatamine ja muud häirivad tegevused spordiklubi ruumides on keelatud.
 29. Saunades ja pesuruumides ei ole lubatud kasutada õlisid, mett, soolasid ja muid keha- ja näohooldusvahendeid.
 30. Sisekorraeeskirjade rikkumise või ebaviisaka ja halva käitumise korral on teenindaval personalil õigus paluda külastajal lahkuda, määrata kliendile rahaline trahv kuni 32€ ulatuses, liikmekaart piiratud ajaks sulgeda ja/või liikmeleping ühepoolselt üles öelda. Sellisel juhul ostetud klubipakettide ja külastuspileti eest tagasimakset ei tehta. Klubil on õigus nõuda klubile tekitatud kahju korvamist täies ulatuses.
 31. Klubi ei vastuta klientide isikliku vara eest. Vajadusel palume väärisesemed jätta miniseifi. Samuti ei vastuta klubi haigestumiste või õnnetuste eest, mis on põhjustatud kliendi enda tegevusest või vääramatu jõu mõjul (force majore).

MyFitness ujulate ja SPA’de sisekorraeeskirjad

 1. Ujulas pakutavad teenused on mõeldud kasutamiseks kõikidele klientidele – klubiliikme ühekordse pääsme alusel klubi teenuseid kasutavatele isikutele. Ujulas viibides on kõikidel klientidel kohustus järgida klubi sisekorraeeskirju.
 2. Alla 12-aastased kliendid võivad ujulat kasutada vaid koos täisealise isikuga, kes vastutab lapse ohutuse ja käitumise eest või erandkorras noorematele kui 12-aastastele suunatud spetsiaalsete treeningpakettide raames treeneri järelevalve all.
 3. Ujulas osutavad teenuseid, sh viivad läbi treeninguid ja nõustavad kliente vaid MyFitnessi poolt volitatud isikud. Ujula külastajal (kliendil) on ilma MyFitnessi eelneva kirjaliku nõusolekuta keelatud teistele ujula külastajatele (klientidele) mistahes eelnimetatud teenuste osutamine.
 4. Ujulas on kohustuslik kanda sobilikke ujumisriideid. Keelatud on ujumine shortsides, samuti ei ole ujumisriietel lubatud needid, trukid, lukud, taskud ja nööbid. Alla 3-aastastel lastel on ujulas kohustus kanda spetsiaalset ujumiseks mõeldud mähet.
 5. Basseini kasutades on kohustuslik pikad juuksed kinni panna, soovitatav on kasutada ujumismütsi.
 6. Pesemine enne basseini kasutamist on kohustuslik.
 7. Raseerimine, habeme ajamine ja juuste värvimine spordiklubi ruumides on keelatud.
 8. Vastavalt hügieeninõuetele ja lendlevatele klooriaurudele on saunas soovitatav käia ujumisriieteta (v.a ühissaunad). Leili viskamiseks tuleb kasutada kuuma vett mõõdukas koguses, arvestades ka teiste saunalistega. Peale leili võtmist ja enne basseini minekut on kohustuslik käia pesemas.
 9. Saunades ei ole lubatud kasutada õlisid, mett, soolasid ja muid kehahooldusvahendeid.
 10. Ujulas palume liikuda rahulikult, libedal põrandal jooksmine ei ole lubatud.
 11. Radadel kehtib parempoolne liiklus. Basseinis palume jälgida radade märgistust ning suhtuda tähelepanelikult treening- ja rühmatundidesse.
 12. Treeningute toimumise ajal suures basseinis on ujumiseks avatud vähemalt üks rada. Lastebassein on lastebasseinis toimuvate treeningute ajal teistele klientidele suletud.
 13. Rühmatreeningu eesmärgil basseinis koha hõivamine on lubatud maksimaalselt 5 minutit enne treeningu algust.
 14. Basseinis tuleb järgida instruktori juhendeid. Vettehüppamine on lubatud vaid selleks ette nähtud kohtades.
 15. Ujula külastajalt eeldatakse heaperemehelikku suhtumist ujula inventari, puhtuse hoidmist ja viisakat käitumist klubi ruumides. Peale treeningvahendite kasutamist palume need asetada tagasi oma kohale.
 16. Suitsetamine, s.h huuletubaka, alkohoolsete jookide ja narkootiliste ainete tarvitamine klubi territooriumil k.a ujulas on rangelt keelatud. Samuti on keelatud klaastaaras jookide ja muude toiduainete kaasavõtmine ujulasse (s.h. nätsud). Rikkumise korral on klubil õigus kliendi liikmekaart teatud ajaks sulgeda või nõuda trahvi kuni 32€ ulatuses ja/või liikmeleping ühepoolselt lõpetada.
 17. Klient treenib klubis omal vastutusel. Terviseprobleemide esinemisel soovitame enne treenimist konsulteerida perearstiga.
 18. Sisekorraeeskirjade rikkumise või ebaviisaka ja halva käitumise korral on teenindaval personalil õigus paluda külastajal lahkuda, määrata kliendile rahaline trahv kuni 32€ ulatuses ja/või liikmekaart piiratud või piiramata ajaks sulgeda. Sellisel juhul ostetud klubipakettide ja külastuspileti eest tagasimakset ei tehta. Klubil on õigus nõuda klubile tekitatud kahju korvamist täies ulatuses.
 19. Klubi ei vastuta klientide isikliku vara eest, samuti haigestumiste või õnnetuste eest, mis on põhjustatud liikme enda tegevusest või vääramatu jõu mõjul (force majore).
 20. Ujula teenindaval personalil on õigus teha märkusi ja kutsuda inimesi korrale.

Sulge

MyFitness uudiskiri

Liitu MyFitnessi uudiskirjaga ja oled alati kursis meie uuemate treeningute, klubi uudiste ja koostööpartnerite heade pakkumistega!

 

Tutvu meie privaatsusteatega.

Sulge

Unustasid salasõna?

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?