MyFitness

MyFitness on välja töötanud spordiklubide sisekorraeeskirjade lisa, mis on siduv kõigile spordiklubide külastajatele.

Spordiklubiruumides viibides on külastajad kohustatud:

1.1. Järgima turvalise distantsi hoidmise põhimõtet. Kehtib kogu klubi ulatuses: treeningsaalis, jõusaalis, basseinide ja SPA aladel, riietusruumides, klienditeeninduse alal.

1.2. Desinfitseerima spordiklubi treeningvahendid, sealhulgas jõusaali masinad, grupitreeningu matid, hantlid ja muud väikevahendid, enne ja pärast kasutamist. MyFitnessi klubides on kasutamiseks pindade desinfitseerimisvahendid.

1.3. Järgima rangelt kätehügieeni reegleid.

1.4. Mitte külastama spordiklubisid, kui esineb haigusnähte.

1.5. Kasutama isiklikku treeningrätikut ja soovituslikult treeningmatti.

Spordiklubiruumides ei ole lubatud:

2.1. Kasutada jõusaalimasinaid või teisi treeningvahendeid mis on märgistatud vastava sildiga.

2.2. Tantsida ja poseerida rühmatreeningute stuudiotes kontsakingadega ning kasutada stuudiotes muusikasüsteeme ja mikrofone.

2.3. Maksta sularahas, v.a Rocca al Mare, Viru, Lasnamäe Kärberi, Narva Fama, Tartu Kesklinn, Viljandi spordiklubides.

Muud reeglid:

3.1. Spordiklubi külastades, palume treening broneerida varakult kasutades MyFitnessi mobiilset rakendust või meie kodulehte.

3.2. Infokioskis tuleb kinnitada rühmatreeningul osalemine.

3.3. Spordiklubid on avatud: klubide kontaktid ja lahtiolekuajad.

3.4. Laste mängutubadesse on korraga lubatud mängima 5-10 last, oleneb mängutoa suurusest.

3.5. Palume külastada spordiklubisid vaid treeningu eesmärgil. Muudel juhtudel palume pöörduda klubidesse e-kirja või telefoni teel: Klubid

3.6. MyFitness klubide puhastustingimused näevad ette kõikide pindade regulaarset puhastamist igapäevaselt ja klubi põhjalikku puhastamist öösel.

3.7. Riietusruumides soovitame valida kapp, mis ei ole juba kasutatud kapi kõrval.

3.8. Kui spordiklubi ruumides ei ole võimalik järgida turvalise distantsi hoidmise põhimõtet, on klubi personalil õigus paluda külastajal treeninguga oodata või paluda spordiklubist lahkuda.

3.9. Ülaltoodud reeglite eiramise korral on spordiklubide personalil õigus paluda külastajal viivitamatult spordiklubi ruumidest lahkuda ja/või liikmeleping lõpetada.

MyFitness spordiklubide sisekorraeeskirjad

 1. MyFitness spordiklubides pakutavad teenused on mõeldud kasutamiseks kõikidele klientidele – klubiliikmetele ja ühekordse pääsme alusel klubi teenuseid kasutavatele isikutele. Spordiklubis viibides on kõikidel klientidel kohustuslik järgida spordiklubi sisekorraeeskirju.
 2. Klubil on õigus teha muudatusi klubi lahtiolekuaegades, hinnakirjas, tunniplaanis jne.
 3. Klubil on õigus kasutatavas programmis salvestada liikmete isikuandmeid ja fotot.
 4. Turvalisuse tagamiseks on spordiklubis videovalve.
 5. Pildistada ja filmida on klubis (sh garderoobides) lubatud ainult isiklikul otstarbel. Muul eesmärgil pildistamine ja filmimine tuleb eelnevalt klubiga kooskõlastada aadressil turundus@myfitness.ee. Klubis isiklikul otstarbel pildistades on liige kohustatud veenduma ja tagama, et kõrvalised isikud ei jää fotole.
 6. Kõikidelt klientidelt eeldatakse puhtuse ja korra hoidmist ning viisakat käitumist spordiklubi ruumides. Spordiklubi ruumides viibides tuleb jälgida, et oma tegevusega ei häiritaks ega kahjustaks teiste klientide heaolu.
 7. Kõikidelt klientidelt eeldatakse heaperemehelikku suhtumist spordiklubi inventari ja kaastreenijatesse. Rangelt keelatud on treeningvahendite põrandale kukutamine, kuna see kahjustab spordiklubi ruume ja treeningvahendeid.
 8. Klient treenib spordiklubis oma vastutusel. Terviseprobleemide esinemisel soovitame enne treenimist konsulteerida perearstiga. Klient on kohustatud treenerit viivitamatult informeerima vigastustest ja traumadest.
 9. MyFitnessi spordiklubides osutavad teenuseid ainult klubi poolt volitatud isikud. Liikmel on keelatud osutada spordiklubis mistahes teenuseid (näiteks, kuid mitte ainult treeningu/nõustamise/juhendamise läbiviimine jõusaalis või ujulas) kolmandatele isikutele (sh teistele liikmetele) ilma klubi kirjaliku nõusolekuta. Juhul, kui klient osutab treeneri teenust teistele isikutele vaatamata spordiklubi personali märkustele, siis on MyFitnessil õigus tema leping ühepoolselt lõpetada ja rakendada kliendile klubi kasutamise keeldu.
 10. Klubi liikmelisus on personaalne ja klubi liikmekaarti ei ole lubatud edasi anda. Kui liikmekaarti kasutab teine isik, on klubil õigus liikmekaart sellelt isikult ära võtta ning iga avastatud rikkumise eest nõuda liikmekaardi omanikult ühekordse sissepääsu hinnakirjajärgset tasu ja leping ühepoolselt üles öelda.
 11. Klienditeenindajal on õigus klientidelt küsida isiku tuvastamiseks dokumenti.
 12. Liikmekaardi kaotamisest tuleb klubi viivitamatult informeerida, liikmele väljastatakse hinnakirjajärgse tasu eest uus kaart.
 13. Spordiklubis, kus riietusruumi kapid suletakse tabalukuga, väljastatakse liitumise hetkel klubiliikmele personaalne tabalukk. Tabaluku puudumisel on võimalik spordiklubi vastuvõtust tasu eest laenutada või osta uus tabalukk vastavalt kehtivale hinnakirjale. Spordiklubides, kus ei ole tabaluku süsteemi väljastatakse tabalukk vaid MyFitness+paketi valinud isikutele. Ühekordse pääsmega või vautšeriga klubi külastav isik saab tabaluku vastuvõtuletist ja on kohustatud pärast treeningut tabaluku tagastama vastuvõtuletti koos sisenemist ja väljumist lubava kaardiga.
 14. Spordiklubis viibides on klientidel hügieenilisuse ja turvalisuse huvides kohustuslik kanda sportimiseks sobilikke riideid ja sisejalanõusid. Ohutuse tagamiseks ei ole jõusaalis lubatud kanda sandaale ega muid lahtiseid jalanõusid ega viibida paljajalu. Rühmatreeningutes tuleb kasutada vastavas treeningus ettenähtud treeningriietust- ja jalatseid. Pesemisruumides ja ujulas on kliendi ohutuse ja hügieenilisuse huvides soovituslik kanda plätusid.
 15. Suitsetamine, alkohoolsete jookide, e-sigarettide ja narkootiliste ainete tarvitamine klubi territooriumil ning klubisse sisenemine alkoholi – või narkootilises joobes on rangelt keelatud.
 16. Spordiklubi ruumides ei ole lubatud tarbida kaasatoodud toiduaineid.
 17. Treenima lubatakse kliente alates 12-ndast eluaastast, sealjuures kõik alla 15-aastased kliendid võivad klubi kasutada vaid täisealise vastutava isiku järelvalve all või erandkorras noorematele kui 15-aastastele suunatud spetsiaalsete treeningpakettide raames treeneri (k.a personaaltreeneri) järelvalve all. 12-14 (k.a) aastased isikud saavad jõusaali kasutada ühekordse sissepääsu alusel, koos täisealise isikuga. MyFitnessi liikmeleping sõlmitakse, iseseisvaks klubikülastuseks, isikutega alates 15-ndast eluaastast. Alaealise isiku lepingu allkirjastab seaduslik esindaja, so lapsevanem või seaduslik esindaja. Jõusaali ja rühmatreeningutesse ei ole lubatud kaasa võtta ning klubi ruumidesse järelvalveta jätta alla 12-aastaseid isikuid.
 18. Riietus- ja duširuumi lubatakse vajadusel maksimaalselt kuni 7-aastaseid vastassoost lapsi (7-aastased kaasa arvatud).
 19. Treeningutel on kohustuslik kasutada treeningrätikut.
 20. Korra tagamiseks spordiklubi ruumides on kliendil pärast kasutamist (so rühmatreeningus alles pärast rühmatreeningu lõppu) kohustus asetada treeningvahendid tagasi oma kohale. Spinninguratastel tuleb lahti keerata sadula ja lenkstangi kinnituskruvid ning ratas puhastada. Stepipingid tuleb pärast kasutamist lasta kõige madalamale astmele. Treeningmasinad ja -vahendid on enne ja pärast kasutamist kohustuslik puhastada selleks spetsiaalselt ettenähtud desinfitseeriva vahendiga. Hügieenilistel põhjustel ei ole lubatud kasutada treeningutes talki.
 21. Rühmatreeningutele on võimalik broneerida interneti teel või kohapeal vastuvõtuletis.
 22. Rühmatreeningutele hilinemise korral ei ole lubatud rühmatreeningus osalemine, kuna see häirib kaastreenijaid ning ei ole ohutu liikmele endale kui kaastreenijatele. Treeneril on õigus keelduda hilinejat treeningule lubamast.
 23. Kui kliendil on erakorraliselt vaja lahkuda rühmatreeningust enne treeningu lõppu, siis palume sellest informeerida treenerit enne tunni algust.
 24. Kliendi poolt toime pandud varguse avastamise korral järgneb varguse toime pannud isikule vältimatu eluaegne klubi kasutamise keeld ning ostetud klubipakettide eest tagasimakset ei tehta. Klubil on õigus nõuda vargusega kaasnenud kahju korvamist.
 25. Riietusruumide kapid on mõeldud kasutamiseks vaid treeningus osalemise ajaks spordiklubi lahtiolekuaegadel. Isiklike asjade kappi jätmine treeningutevälisel ajal päeval või üle öö on keelatud. Klubil on õigus igal päeval lahtioleku aja lõppedes riietusruumidesse ja/või riietusruumide kappidesse jäetud isiklikud asjad teisaldada. Juhul, kui klubi peab teisaldamiseks eemaldama kapi ette jäetud luku, kannab või hüvitab vastava kahju klient, kes jättis kapi lukustatuks. Teisaldatud esemeid hoitakse klubis 14 päeva ning kui nende esemete õiguspärane omanik ei ole selle aja jooksul oma esemetele järele tulnud, annab klubi esemed üle heategevuseks.
 26. Klubist lahkumisel kohustub Liige paigutama omale kohale või tagastama klubi administraatorile kapi võtme (v.a. juhul, kui Liige kasutab kapi lukustamiseks oma või liitumisel klubi poolt Liikmele antud tabalukku). Kappi avava võtme rikkumisel või kaotamisel tasub Liige Hinnakirjas sätestatud leppetrahvi. Juhul, kui klubist laenutatud kapilukku ei tagastata samal päeval, loetakse tabalukk automaatselt külastaja poolt ostetuks.
 27. Spordiklubisse unustatud ja leitud esemeid hoitakse klubi vastuvõtuletis 14 päeva.
 28. Spordiklubist tuleb lahkuda spordiklubi sulgemise ajaks.
 29. Leiliruumis on kohustuslik kasutada istumise all rätikut. Raseerimine, habeme ajamine, juuste värvimine, pesu kuivatamine ja muud häirivad tegevused spordiklubi ruumides on keelatud.
 30. Saunades ja pesuruumides ei ole lubatud kasutada õlisid, mett, soolasid ja muid keha- ja näohooldusvahendeid.
 31. Sisekorraeeskirjade rikkumise või ebaviisaka ja halva käitumise korral on teenindaval personalil õigus paluda külastajal lahkuda, määrata kliendile rahaline trahv kuni 50 € ulatuses, liikmekaart piiratud ajaks sulgeda ja/või liikmeleping ühepoolselt üles öelda. Sellisel juhul ostetud klubipakettide ja külastuspileti eest tagasimakset ei tehta. Klubil on õigus nõuda klubile tekitatud kahju korvamist täies ulatuses.
 32. Klubi ei vastuta klientide isikliku vara eest ega paku esemete valvamise teenust. Vajadusel palume väärisesemed jätta miniseifi.
 33. Klubisse sisenemine suurte esemetega (kottide, lastekärude, tõukerataste, jalgrataste või muude vahenditega, mis takistavad inimeste liikumist klubis) on keelatud.
 34. Klubi ei vastuta haigestumiste või õnnetuste eest, mis on põhjustatud kliendi enda tegevusest või vääramatu jõu mõjul (force majore).

MyFitness ujulate ja SPA’de sisekorraeeskirjad

 1. Ujulas pakutavad teenused on mõeldud kasutamiseks kõikidele klientidele – klubiliikme ühekordse pääsme alusel klubi teenuseid kasutavatele isikutele. Ujulas viibides on kõikidel klientidel kohustus järgida klubi sisekorraeeskirju.
 2. Alla 12-aastased kliendid võivad ujulat kasutada vaid koos täisealise isikuga, kes vastutab lapse ohutuse ja käitumise eest või erandkorras noorematele kui 12-aastastele suunatud spetsiaalsete treeningpakettide raames treeneri järelevalve all.
 3. Ujulas osutavad teenuseid, sh viivad läbi treeninguid ja nõustavad kliente vaid MyFitnessi poolt volitatud isikud. Ujula külastajal (kliendil) on ilma MyFitnessi eelneva kirjaliku nõusolekuta keelatud teistele ujula külastajatele (klientidele) mistahes eelnimetatud teenuste osutamine.
 4. Ujulas on kohustuslik kanda sobilikke ujumisriideid. Keelatud on ujumine shortsides, samuti ei ole ujumisriietel lubatud needid, trukid, lukud, taskud ja nööbid. Alla 3-aastastel lastel on ujulas kohustus kanda spetsiaalset ujumiseks mõeldud mähet.
 5. Basseini kasutades on kohustuslik pikad juuksed kinni panna, soovitatav on kasutada ujumismütsi.
 6. Pesemine enne basseini kasutamist on kohustuslik.
 7. Raseerimine, habeme ajamine ja juuste värvimine spordiklubi ruumides on keelatud.
 8. Vastavalt hügieeninõuetele ja lendlevatele klooriaurudele on saunas soovitatav käia ujumisriieteta (v.a ühissaunad). Leili viskamiseks tuleb kasutada kuuma vett mõõdukas koguses, arvestades ka teiste saunalistega. Saunas on kohustuslik kasutada treeningrätikut. Pärast leili võtmist ja enne basseini minekut on kohustuslik käia pesemas.
 9. Saunades ei ole lubatud kasutada õlisid, mett, soolasid ja muid kehahooldusvahendeid.
 10. Ujulas palume liikuda rahulikult, libedal põrandal jooksmine ei ole lubatud.
 11. Radadel kehtib parempoolne liiklus. Basseinis palume jälgida radade märgistust ning suhtuda tähelepanelikult treening- ja rühmatundidesse.
 12. Treeningute toimumise ajal suures basseinis on ujumiseks avatud vähemalt üks rada. Lastebassein on lastebasseinis toimuvate treeningute ajal teistele klientidele suletud.
 13. Rühmatreeningu eesmärgil basseinis koha hõivamine on lubatud maksimaalselt 5 minutit enne treeningu algust.
 14. Basseinis tuleb järgida instruktori juhendeid. Vettehüppamine on lubatud vaid selleks ette nähtud kohtades.
 15. Ujula külastajalt eeldatakse heaperemehelikku suhtumist ujula inventari, puhtuse hoidmist ja viisakat käitumist klubi ruumides. Pärast treeningvahendite kasutamist palume need asetada tagasi oma kohale.
 16. Suitsetamine, s.h veipimine, huuletubaka, alkohoolsete jookide ja narkootiliste ainete tarvitamine klubi territooriumil k.a ujulas on rangelt keelatud. Samuti on keelatud klaastaaras jookide ja muude toiduainete kaasavõtmine ujulasse (s.h. nätsud). Rikkumise korral on klubil õigus kliendi liikmekaart teatud ajaks sulgeda või nõuda trahvi kuni 50 € ulatuses ja/või liikmeleping ühepoolselt lõpetada.
 17. Klient treenib klubis omal vastutusel. Terviseprobleemide esinemisel soovitame enne treenimist konsulteerida perearstiga.
 18. Sisekorraeeskirjade rikkumise või ebaviisaka ja halva käitumise korral on teenindaval personalil õigus paluda külastajal lahkuda, määrata kliendile rahaline trahv kuni 50 € ulatuses ja/või liikmekaart piiratud või piiramata ajaks sulgeda. Sellisel juhul ostetud klubipakettide ja külastuspileti eest tagasimakset ei tehta. Klubil on õigus nõuda klubile tekitatud kahju korvamist täies ulatuses.
 19. Klubi ei vastuta klientide isikliku vara eest, samuti haigestumiste või õnnetuste eest, mis on põhjustatud liikme enda tegevusest või vääramatu jõu mõjul (force majore).
 20. Ujula teenindaval personalil on õigus teha märkusi ja kutsuda inimesi korrale.

MyFitness Relaxone tingimused ja sisekorraeeskirjad

 1. Relaxone teenuseid saab kasutada ostes oma liikmepaketile lisaks Relaxone teenus.
 2. Relaxone alal viibides on kõikidel klientidel kohustus järgida klubi sisekorraeeskirju.
 3. Relaxone kasutamisõigused saavad endale osta MyFitness+ paketi omanikud ja MyFitness Rävala klubiliikmed.
 4. Enne Relaxone teenuse kasutamist veendub liige, et on tutvunud Relaxone kasutus- ja ohutusjuhendiga ning tal puuduvad teenuse kasutamiseks vastunäidustused.
 5. Klient kasutab Relaxone teenuseid omal vastutusel. Terviseprobleemide esinemisel soovitame enne konsulteerida perearstiga.
 6. Palume Relaxone teenust kasutada vaid koos riietega (määrdunud või ujumisriietega teenuse kasutamine ei ole lubatud).
 7. Palume seansi ajaks jalanõud ära võtta.
 8. Palume oma üleriided, kotid ja muu paigutada eelnevalt riietusruumi.
 9. Seadme puhastamine enne ja pärast kasutamist desinfitseeriva vahendiga on kohustuslik.
 10. Relaxone külastajalt eeldatakse heaperemehelikku suhtumist Relaxone inventari, puhtuse hoidmist ja viisakat käitumist klubi ruumides.
 11. Suitsetamine, s.h huuletubaka, alkohoolsete jookide ja narkootiliste ainete tarvitamine klubi territooriumil k.a Relaxone alal on rangelt keelatud. Samuti on keelatud klaastaaras jookide ja muude toiduainete kaasavõtmine Relaxone (s.h. nätsud). Rikkumise korral on klubil õigus kliendi liikmekaart teatud ajaks sulgeda või nõuda trahvi kuni 50 € ulatuses ja/või liikmeleping ühepoolselt lõpetada.
 12. Teenindaval personalil on õigus teha märkusi ja kutsuda inimesi korrale.
 13. Sisekorraeeskirjade rikkumise või ebaviisaka ja halva käitumise korral on teenindaval personalil õigus paluda külastajal lahkuda, määrata kliendile rahaline trahv kuni 50 € ulatuses ja/või liikmekaart piiratud või piiramata ajaks sulgeda. Sellisel juhul ostetud klubipakettide ja külastuspileti eest tagasimakset ei tehta. Klubil on õigus nõuda klubile tekitatud kahju korvamist täies ulatuses.
 14. Relaxone teenus kehtib pärast tellimist tähtajatult ja kehtib koos Liikmelepinguga selle lõppemiseni, st Liikmelepingu lõppemisel lõpeb ka Relaxone teenus.
 15. Relaxone teenust on võimalik lõpetada ka Liikmelepingust eraldiseisvalt. Kui sõlmite Relaxone teenuse lõpetamise kokkuleppe 1. kuni 14. (k.a) kuupäeval, lõpeb teenus sama kuu viimasel kuupäeval. Lõpetamise kokkuleppe sõlmimisel 15. kuni kuu viimasel (k.a) kuupäeval, lõpeb teenus järgneva kalendrikuu viimasel kuupäeval.
 16. Relaxone teenuse kasutamine peatub, kui liige võtab Liikmelepingu järgset treeningpuhkust. Teenuse kasutamise osas ei ole eraldiseisvalt Liikmelepingust võimalik võtta puhkust.
 17. Relaxone teenuse eest tasu maksmine toimub Liikmelepingus toodud tingimustel sarnaselt muude Liikmelepingust tulenevate tasude maksmisega.
 18. Tasu maksmine on kohustuslik olenemata sellest, kas Te teenust faktiliselt kasutate või mitte.
 19. Relaxone teenuse kasutamisele kohalduvad klubi Üldtingimused osas, milles need ei ole teenuse kasutamise olemusega vastuolus.
 20. Relaxone teenuse kasutamiseks peab olema kaasas liikmekaart. Asenduskaardiga teenust kasutada ei saa.

Sulge

MyFitness uudiskiri

Liitu MyFitnessi uudiskirjaga ja oled alati kursis meie uuemate treeningute, klubi uudiste ja koostööpartnerite heade pakkumistega!

 

*Luban AS´il My Fitness mulle saadetavates e-kirjades kasutada jälgimispiksleid allolevatel eesmärkidel:
1. Kvantitatiivse info kogumise analüütilisel eesmärgil, hindamaks millise sisuga e-kirjad inimesi huvitavad, et vastavalt sellele kujundada e-kirjade sisu.
2. Kinnitamaks e-kirja kättesaamist, tõendamaks võimaliku vaidluse korral, kas isik on e-kirjas sisalduva info kätte saanud või mitte.

Tutvu meie privaatsusteatega.

Sulge

Logi sisse

Ei ole veel liige? Liitu!

Unustasid salasõna?